Kahramanmaraş Solar Enerji

  Son yıllarda fosil yakıt kaynaklı elektrik üretimi durdurulmaya çalışılmaktadır. Çünkü bu elektrik üretim sistemi doğaya çok zarar vermektedir ve maliyeti de çok fazladır. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 2008 yılına dayanmaktadır. Çok da eski bir tarihi yoktur. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar daha geniş çaplı olmakla […]